Θεματικές ενότητες > Kαρστικές μορφές
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Η αλληλεπίδραση των ανθρακικών πετρωμάτων με τα έντονα τεκτονικά φαινόμενα που προκαλεί η διαρκής μετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, βοηθούν στη διαμόρφωση ενός ποικίλου ανάγλυφου, με πλήθος γεωμορφές όπως τις δολίνες, τα οροπέδια, τις πεδιάδες, τα φαράγγια και άλλα που συναντάμε στην επιφάνεια του εδάφους, γι’ αυτό και τα ονομάζουμε επιφανειακές καρστικές μορφές.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr