Σπήλαια Κουλούκωνα
 
ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΑΘΡΑ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Στα Ταλαία Όρη, τα σπήλαια είναι μικρότερα, κάτι αναμενόμενο λόγω του μικρότερου υψομέτρου και του μικρότερου πάχους των ασβεστολίθων του βουνού, πολλά όμως και διάσπαρτα σε κάθε ράχη, σε κάθε πλαγιά, με ποικίλη μορφολογία και πλουσιότατο διάκοσμο, όπως ο «τάφκος της Λαγκούφας», το «Μούγκρι», ο «Γιοματάς» κ.ά. Τα σπήλαια του όρους αυτού, που ακούει και στο όνομα «Κουλούκωνας», αποτελούν, όπως άλλωστε και το ίδιο το βουνό, τη φυσική συνέχεια του Ψηλορείτη, και ως σύνολο πλέον, τα δυο βουνά συνιστούν ένα ξεχωριστό μνημείο γεωλογικής κληρονομιάς του τόπου, που συνδέεται επί αιώνες με τη ζωή των ανθρώπων του, κάτι που αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στους πληθωρικούς θρύλους και ιστορίες που διασώζονται στις μέρες μας.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr