Θεματικές ενότητες > Σπήλαια (Ψ)
 ΣΠΗΛΑΙΑ - ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

Τα σπήλαια είναι φυσικές υπόγειες κοιλότητες που σχηματίζονται από τη διαβρωτική ενέργεια που ασκεί το νερό του υπεδάφους σε ασβεστολιθικά κυρίως αλλά και άλλους είδους πετρώματα. Ανάλογα με τον όγκο του βουνού, την επικράτεια των ανθρακικών πετρωμάτων, τη στρωματογραφία, τα ρήγματα, τις βροχοπτώσεις, δημιουργούνται και τα υπόγεια αυτά έγκοιλα. Όταν σε αυτά αυτά υπάρχει σταθερή κυκλοφορία νερού τότε μιλάμε για υπόγεια ποτάμια.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr