Θεματικές ενότητες > Βάραθρα (Ψ)
 ΒΑΡΑΘΡΑ

Τα βάραθρα είναι κατακόρυφοι, ή σχεδόν κατακόρυφοι αγωγοί των οποίων η πρόσβαση γίνεται με χρήση ανεμόσκαλας ή σκοινιού. Στη δυτική Κρήτη τα αποκαλούν και «τάφκους», ενώ υπάρχουν και διάφορες παραλλαγές: τάφκος, ταφκάκι, ταφκούρα κ.ά.. Στην ανατολική Κρήτη η αντίστοιχη ιδωματική λέξη είναι «Λατσίδα» (Λατσίδι κ.ά.)
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr