Θεματικές ενότητες > Σπηλ/βάραθρα(Κ)
 ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΑ

Πρόκειται για σπηλαιώδεις κοιλότητες με ανάπτυγμα που αποτελείται από κατακόρυφους και οριζόντιους αγωγούς, αίθουσες κ.ά.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr