Γενικές Πληροφορίες
 
Υπάρχει ένας κόσμος
που είναι αθέατος στον ήλιο
και στα άλλα ουράνια σώματα
που είναι αθέατος στο γαλάζιο του ουρανού...
Πρόκειται για έναν κόσμο
που βρίσκεται στα έγκατα
του νησιού όπου ζούμε...
στον υπόγειο κόσμο της Κρήτης.

23 άγνωστα σπήλαια
του Ψ Η Λ Ο Ρ Ε Ι Τ Η & του Κ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Α
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr