Λεύκωμα φωτογραφιών
 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρία φωτογραφικά λευκώματα.
Φωτο-Αλμπουμ: Επιλέξτε την φωτογραφία και μετά μετακινηθήτε με τα βελάκια δεξια, αριστερά, πάνω, κάτω. Πατήστε «κενό» για να δείτε όλο το άλμπουμ.
Παρουσίαση: επιλέξτε το «play» για να δείτε την παρουσίαση, είτε μετακινηθήτε με τα βελάκια δεξια, αριστερά.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr