Θεματικές ενότητες
 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται 23 σπηλαία του Κoυλούκωνα (K) και του Ψηλορείτη (Ψ) ανά είδος, δηλαδή ανάλογα με το αν πρόκειται για απλό σπήλαιο, βάραθρο, σπηλαιοβάραθρο, καταβόθρα ή ακόμα και επιφανειακή καρστική μορφή.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr